Vi har helårsplasser for caravan både i Daja og på Jakobsbakken. Årsleie er pr tiden 9000,-.

Plassene i Daja har 16 ampere strøm og digitale målere.

Jakobsbakken har eget strømstyre.                                    Våre servicebygg har dusj og toaletter, og det er tømmedo for vogndo på begge plasser.

Kontakt oss for info om ledige plasser.

Du finner også informasjon på facebook:

Vi som ønsker vognplass i Sulis