Ha ditt selskap hos oss.

Storgammen vår kan du leie til eget arrangement, eller du kan få full bevertning hos oss. Atmosfæren med middag rundt bålet må bare oppleves! Vår…